Language 

Voľba jazyka, ktorý sa bude používať v položkách ponúk, výstrahách a hláseniach.

  1. MENU(Setup) → [Area/Date][Language] → požadovaný jazyk.