Používanie predného ovládača a zadného ovládača (L/R)

Predný ovládač alebo dva zadné ovládače (L/R) môžete použiť na rýchlu zmenu hodnôt nastavení v nasledujúcich prípadoch:

  • Keď chcete upraviť hodnotu clony alebo rýchlosť uzávierky.
  • Keď chcete zmeniť nastavenia fotoaparátu počas snímania.

Počas prehliadania si môžete prezerať zábery otáčaním týchto ovládačov.

Vyobrazenie polôh predného ovládača, zadného ovládača L, ako aj zadného ovládača R

(A): Predný ovládač

(B): Zadný ovládač L

(C): Zadný ovládač R

Rada

  • Na priradenie požadovaných funkcií každému ovládaču môžete použiť [Custom Key/Dial Set.]/[Custom Key/Dial Set.].
  • Môžete tiež použiť funkciu [My Dial Settings] na priradenie vlastných požadovaných funkcií ovládačom a podľa potreby vyvolať tieto funkcie.