Shutter AWB Lock

statický záber

Môžete nastaviť možnosť uzamknutia vyváženia bielej farby počas stlačenia tlačidla spúšte, keď je [White Balance] nastavené na [Auto] alebo [Underwater Auto].

Táto funkcia zabraňuje neúmyselným zmenám vyváženia bielej farby počas nepretržitého snímania alebo pri snímaní s tlačidlom spúšte stlačeným do polovice.

  1. MENU (Exposure/Color) → [White Balance][Shutter AWB Lock] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Shutter Half Press:
Vyváženie bielej farby sa uzamkne počas stlačenia tlačidla spúšte do polovice, a to aj v režime automatického vyváženia bielej farby. Vyváženie bielej farby sa uzamkne aj počas nepretržitého snímania.
Cont. Shooting:
Vyváženie bielej farby sa uzamkne na nastavenie pri prvom zábere počas nepretržitého snímania, a to aj v režime automatického vyváženia bielej farby.
Off:
Fotoaparát pracuje s normálnym automatickým vyvážením bielej farby.


Informácie o [AWB Lock Hold] a [AWB Lock Toggle]

Vyváženie bielej farby je možné uzamknúť aj v režime automatického vyváženia bielej farby priradením [AWB Lock Hold] alebo [AWB Lock Toggle] používateľskému tlačidlu. Ak stlačíte priradené tlačidlo počas snímania, vyváženie bielej farby sa uzamkne.
Funkcia [AWB Lock Hold] uzamkne vyváženie bielej farby deaktiváciou automatickej úpravy vyváženia bielej farby počas stlačenia príslušného tlačidla.

Funkcia [AWB Lock Toggle] uzamkne vyváženie bielej farby deaktiváciou automatickej úpravy vyváženia bielej farby po jednom stlačení príslušného tlačidla. Keď znova stlačíte toto tlačidlo, uzamknutie vyváženia bielej farby AWB sa zruší.

  • Ak chcete uzamknúť vyváženie bielej farby počas snímania videozáznamu v režime automatického vyváženia bielej farby, priraďte aj [AWB Lock Hold] alebo [AWB Lock Toggle] používateľskému tlačidlu.

Rada

  • Keď snímate s bleskom počas uzamknutia automatického vyváženia bielej farby, výsledné farebné tóny môžu byť neprirodzené, pretože vyváženie bielej farby bolo pred vyslaním blesku uzamknuté. V takomto prípade nastavte [Shutter AWB Lock] na [Off] alebo [Cont. Shooting], pričom pri snímaní nepoužívajte funkciu [AWB Lock Hold] ani funkciu [AWB Lock Toggle]. Prípadne nastavte [White Balance] na [Flash].