USB Streaming (videozáznam)

statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb

Môžete pripojiť počítač atď. k fotoaparátu a použiť obraz a zvuk fotoaparátu na služby živého internetového prenosu alebo webovej konferencie. Vopred zvoľte MENU (Setup) → [USB][USB Connection Mode][Sel. When Connect] alebo [USB Streaming].

 1. MENU (Shooting) → [USB Streaming] a zvoľte požadované nastavenia pre [ Res/Frame Rate] a [ Movie Recording].
 2. Pripojte fotoaparát k počítaču alebo inému zariadeniu pomocou USB kábla.

  [Streaming:Standby] sa objaví na obrazovke fotoaparátu a fotoaparát sa prepne do stavu pohotovostného režimu internetového prenosu.

  • Ak sa [USB Connection Mode] nastaví na [Sel. When Connect], zvoľte [Live Stream(USB Streaming)] na obrazovke voľby režimu pripojenia prostredníctvom USB.
  • Použite kábel alebo adaptér, ktorý zodpovedá konektoru na zariadení na pripojenie.
 3. Spustite internetový prenos zo služby vášho živého internetového prenosu/vašej webovej konferencie.

  [Streaming:Output] sa objaví na obrazovke fotoaparátu.

  • Ak chcete postup ukončiť [USB Streaming], vypnite napájanie fotoaparátu alebo odpojte USB kábel.

Podrobnosti položky ponuky

Res/Frame Rate:
Nastaví sa rozlíšenie a snímková frekvencia videozáznamu. ([4K(2160p) 15p]/[4K(2160p)12.5p]/[HD(1080p) 60p]/[HD(1080p) 50p]/[HD(1080p) 30p]/[HD(1080p) 25p]/[HD(720p) 30p]/[HD(720p) 25p])
Movie Recording:
Nastaví sa možnosť aktivácie snímania videozáznamu na záznamové médium počas internetového prenosu údajov. ([Enable]/[Disable])

Rada

 • Ak priradíte rýchlosť uzávierky, citlivosť ISO atď. ovládaču alebo ovládaciemu koliesku alebo ich zaregistrujete do ponuky funkcií, budete môcť upraviť tieto hodnoty aj počas internetového prenosu prostredníctvom USB.
 • Formát dát internetového prenosu je nasledovný.
  • Formát obrazového signálu: MJPEG alebo YUV420
  • Formát zvukového signálu: PCM, 48 kHz, 16-bitový, 2-kanálový
 • Počas internetového prenosu prostredníctvom USB sa napájanie privádza do fotoaparátu z počítača. Ak chcete, aby sa spotrebúvalo čo najmenej energie počítača, nastavte [USB Power Supply] na [Off].
 • Pri použití externého mikrofónu môžete dosiahnuť minimálny časový posun medzi vaším hlasom a pohybom vašich úst pripojením mikrofónu ku konektoru (mikrofón) fotoaparátu.

Poznámka

 • Pokiaľ prebieha prenos údajov prostredníctvom USB, fotoaparát bude vždy nastavený na režim snímania videozáznamov bez ohľadu na polohu otočného prepínača statických záberov/videozáznamov/S&Q.
 • Nie je možné vykonať nasledovné, pokiaľ je [USB Streaming] v činnosti.
  • Prechod na obrazovku prehrávania
  • Sieťové funkcie (diaľkové ovládanie prostredníctvom počítača, prenos FTP, diaľkové ovládanie zo smartfónu, funkcia Bluetooth atď.)
 • Nasledujúce funkcie budú deaktivované, pokiaľ je [USB Streaming] v činnosti.
  • Picture Profile
  • Power Save Start Time
  • Auto Monitor OFF
 • Keď pripojíte fotoaparát k zariadeniu pomocou USB 2.0 standard, rozlíšenie a snímková frekvencia internetového prenosu videozáznamu sa nastaví na HD (720p) 30p/HD (720p) 25p.
 • Ak zmeníte nastavenia pre [File Format] alebo [ Res/Frame Rate]/[ Movie Recording] v rámci [USB Streaming] počas prenosu údajov prostredníctvom USB, obrazovka prenosu údajov sa môže pozastaviť. Je možné, že bude tiež potrebné obnoviť internetový prenos údajov z aplikácie v závislosti od služby živého internetového prenosu.
 • V závislosti od teploty prostredia, nastavenia kvality výstupného obrazu na prenos, nastavenia pre záznam videozáznamov počas prenosu, prostredia pripojenia prostredníctvom Wi-Fi a podmienok používania pred spustením prenosu môže vnútorná teplota fotoaparátu stúpnuť a doba dostupná na prenos sa môže skrátiť.