Gamma Display Assist

statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb

Predpokladá sa, že sa videozáznamy s gama S-Log budú spracovávať po snímaní, aby sa využil široký dynamický rozsah. Predpokladá sa, že sa zábery s HLG gama budú zobrazovať na monitoroch kompatibilných s HDR. Preto sa počas snímania zobrazujú s nízkym kontrastom a môžu sa ťažko sledovať. Môžete však použiť funkciu [Gamma Display Assist] na reprodukciu kontrastu, ktorý je ekvivalentný kontrastu normálneho gama. Navyše, [Gamma Display Assist] sa dá použiť aj pri prehrávaní videozáznamov prostredníctvom monitora/hľadáčika fotoaparátu.

  1. MENU (Setup) → [Display Option][Gamma Display Assist] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Použije sa funkcia asistencie zobrazenia gamma.
Off:
Funkcia asistencie zobrazenia gamma sa nepoužije.

Rada

  • Ak priradíte [Gamma Disp. Assist Sel.] požadovanému tlačidlu pomocou [Custom Key/Dial Set.], [Custom Key/Dial Set.] alebo [Custom Key Setting], funkciu asistencie zobrazenia gamma budete môcť zapnúť alebo vypnúť stlačením priradeného tlačidla.

Poznámka

  • [Gamma Display Assist] sa nepoužije pri videozáznamoch pri zobrazení prostredníctvom TV prijímača alebo monitora pripojeného k fotoaparátu.