Vykonanie počiatočného nastavenia fotoaparátu

Zriadením pripojenia prostredníctvom funkcie Bluetooth (spárovanie) medzi fotoaparátom a smartfónom a s použitím aplikácie smartfónu Creators’ App môžete vykonať počiatočné nastavenia fotoaparátu, ako sú nastavenia dátumu a času zo smartfónu (keď je systémový softvér (firmvér) fotoaparátu verzie 2.00 alebo novšej). Nainštalujte Creators’ App z obchodu s aplikáciami vášho smartfónu. Ak už je táto aplikácia vo vašom smartfóne nainštalovaná, nezabudnite ju aktualizovať na najnovšiu verziu.

Creators’ App môžete nainštalovať aj naskenovaním QR Code zobrazeného na obrazovke fotoaparátu pomocou svojho smartfónu.

Podrobnosti o aplikácii Creators’ App nájdete na nasledujúcej webovej stránke:
https://www.sony.net/ca/

 1. Fotoaparát zapnite prepnutím hlavného vypínača ON/OFF (Napájanie) do polohy zapnutia „ON“.
 2. Zvoľte požadovaný jazyk a stlačte stred ovládacieho kolieska.
  • Zobrazí sa obrazovka upozornenia na ochranu osobných údajov. Prečítajte si upozornenie na ochranu osobných údajov ohľadom biometrie otvorením odkazu pomocou vášho smartfónu atď.
 3. Stlačte stred ovládacieho kolieska.
 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke fotoaparátu s cieľom pripojiť fotoaparát k vášmu smartfónu.
  • Spustite Creators’ App vo svojom smartfóne na pripojenie fotoaparátu k vášmu smartfónu.
  • Ak smartfón nepripojíte, zobrazí sa obrazovka nastavenia oblasti/dátumu/času.
  • Ak chcete pripojiť svoj smartfón k fotoaparátu po počiatočnom nastavení, zvoľte MENU (Network) → [Cnct./PC Remote][Smartphone Connection].
 5. Počiatočné nastavenie fotoaparátu vykonajte na obrazovke Creators’ App.
  • Podľa pokynov na obrazovke nastavte nasledujúce položky.
   • Oblasť/Dátum/Čas
   • Auto Power OFF Temp.
   • Názov zariadenia

   Tieto nastavenia môžete zmeniť neskôr z ponuky fotoaparátu.

Informácie o uchovaní dátumu a času

Tento fotoaparát má vnútornú nabíjateľnú záložnú batériu na uchovanie dátumu a času a ostatných nastavení, bez ohľadu na to, či je napájanie zapnuté alebo vypnuté alebo či je akumulátor nabitý alebo vybitý.

Ak chcete nabiť vnútornú záložnú batériu, vložte nabitý akumulátor do fotoaparátu a nechajte výrobok na 24 hodín alebo dlhšie s vypnutým napájaním.

Ak sa hodiny resetujú po každom nabití akumulátora, je možné, že je vnútorná nabíjateľná záložná batéria opotrebovaná. Obráťte sa na svoje servisné stredisko.

Rada

 • Pripojením fotoaparátu a smartfónu prostredníctvom funkcie Bluetooth budete môcť fotoaparát ovládať pomocou smartfónu a prenášať zábery z fotoaparátu do smartfónu.

Poznámka

 • Ak sa prostredie nastavenia dátumu a času zruší pred dokončením postupu, toto prostredie nastavenia dátumu a času sa zobrazí po každom zapnutí fotoaparátu.
 • Vstavané hodiny fotoaparátu môžu ukazovať nesprávny čas. Čas upravujte v pravidelných intervaloch.