Wireless Flash

statický záber

Existujú dva spôsoby snímania s bezdrôtovým bleskom: snímanie s bleskom slúžiacim ako svetelný signál, pri ktorom sa svetlo blesku pripevneného k fotoaparátu využíva ako signálne svetlo, a snímanie s bleskom pomocou rádiového signálu, pri ktorom sa využíva bezdrôtová komunikácia. Ak chcete vykonávať snímanie s bleskom pomocou rádiového signálu, použite kompatibilný blesk alebo bezdrôtový rádiový ovládač (predáva sa osobitne). Podrobnosti o tom, ako nastaviť jednotlivé spôsoby, nájdete v návode na používanie blesku alebo bezdrôtového rádiového ovládača.

 1. MENU (Exposure/Color) → [Flash][Wireless Flash][On].
 2. Odstráňte kryt na sánky z fotoaparátu a potom pripojte blesk alebo bezdrôtový rádiový ovládač.
  • Pri vykonávaní snímania s bezdrôtovým bleskom ovládaným svetelným signálom nastavte pripojený blesk ako ovládač.
   Pri vykonávaní snímania s bezdrôtovým bleskom ovládaným rádiovým signálom, ktorý je pripevnený k fotoaparátu, nastavte pripevnený blesk ako riadiaci blesk.
 3. Umiestnite blesk, ktorý sa nemontuje na fotoaparát a ktorý je nastavený do bezdrôtového režimu, alebo blesk, ktorý je pripojený k bezdrôtovému rádiovému prijímaču (predáva sa osobitne).
  • Skúšku blesku je možné vykonať priradením funkcie [Wireless Test Flash] používateľskému tlačidlu pomocou [Custom Key/Dial Set.] a potom stlačením daného tlačidla.

Podrobnosti položky ponuky

Off:
Funkcia bezdrôtového blesku sa nepoužije.
On:
Funkcia bezdrôtového blesku sa použije na vyslanie svetla z externého blesku alebo externých bleskov v určitej vzdialenosti od fotoaparátu.

Poznámka

 • Blesk umiestnený mimo fotoaparátu môže vyslať svetlo po prijatí svetelného signálu z blesku použitého ako ovládač iného fotoaparátu. Ak k tomu dôjde, zmeňte kanál svojho blesku. Podrobnosti o spôsobe zmeny kanála nájdete v návode na používanie príslušného blesku.
 • Informácie o blesku, ktorý je kompatibilný so snímaním s bezdrôtovým bleskom, nájdete na webovej stránke spoločnosti Sony, alebo ich získate od svojho miestneho predajcu výrobkov značky Sony či od miestneho autorizovaného servisného strediska spoločnosti Sony.