Wi-Fi Frequency Band (modely podporujúce 5 GHz)

Nastaví sa frekvenčné pásmo pre komunikáciu prostredníctvom Wi-Fi. [5GHz] má vyššiu komunikačnú rýchlosť a stabilnejší prenos dát než [2.4GHz].

Nastavenie [Wi-Fi Frequency Band] sa týka pripojenia Wi-Fi Direct k smartfónu alebo počítaču, čo je priame pripojenie k fotoaparátu inak ako prostredníctvom prístupového bodu.

  1. MENU(Network) → [Wi-Fi][Wi-Fi Frequency Band] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

2.4GHz/5GHz