Pamäťové karty, ktoré je možné používať

Tento fotoaparát podporuje pamäťové karty CFexpress Type A a pamäťové karty SD (kompatibilné s UHS-I, UHS-II).
Pri použití pamäťových kariet microSD s týmto fotoaparátom nezabudnite použiť vhodný adaptér.

Pre snímanie statických záberov

Používať sa môžu nasledujúce pamäťové karty.

 • Pamäťové karty CFexpress Type A
 • Pamäťové karty SD/SDHC/SDXC

Pre snímanie videozáznamov

Záznamové formáty videozáznamov a kompatibilné pamäťové karty sú nasledovné.

File Format Maximálna prenosová rýchlosť s možnosťou záznamu Podporovaná pamäťová karta
XAVC HS 4K 200 Mb/s
 • Pamäťová karta CFexpress Type A
 • Karta SDHC/SDXC (U3/V30 alebo vyššia)*
XAVC S 4K 200 Mb/s
 • Pamäťová karta CFexpress Type A
 • Karta SDHC/SDXC (U3/V30 alebo vyššia)*
XAVC S HD 100 Mb/s
 • Pamäťová karta CFexpress Type A
 • Karta SDHC/SDXC (U3/V30 alebo vyššia)*
XAVC S-I 4K 600 Mb/s
 • Pamäťová karta CFexpress Type A (VPG200 alebo vyššia)
 • SDXC V90 alebo vyššia
XAVC S-I HD 222 Mb/s
 • Pamäťová karta CFexpress Type A (VPG200 alebo vyššia)
 • SDXC V90 alebo vyššia

*Keď je prenosová rýchlosť záznamu 60 Mb/s alebo nižšia, záznam môžete vykonávať aj pomocou karty SDHC/SDXC (Class 10).


Pre snímanie pomalého a rýchleho pohybu

Formáty súborov a kompatibilné pamäťové karty sú nasledovné.

Pri spomalenom zázname je prenosová rýchlosť záznamu vyššia než zvyčajne. Možno budete potrebovať pamäťovú kartu s vyššou rýchlosťou zápisu.

File Format Maximálna prenosová rýchlosť s možnosťou záznamu Podporovaná pamäťová karta
XAVC HS 4K 200 Mb/s
 • Pamäťová karta CFexpress Type A (VPG200 alebo vyššia)
 • SDXC V60 alebo vyššia
XAVC S 4K 200 Mb/s
 • Pamäťová karta CFexpress Type A (VPG200 alebo vyššia)
 • SDXC V60 alebo vyššia
XAVC S HD 100 Mb/s
 • Pamäťová karta CFexpress Type A
 • Karta SDHC/SDXC (U3/V30 alebo vyššia)*1
XAVC S-I 4K 600 Mb/s
 • Pamäťová karta CFexpress Type A (VPG200 alebo vyššia)
 • SDXC V90 alebo vyššia*2
XAVC S-I HD 222 Mb/s
 • Pamäťová karta CFexpress Type A (VPG200 alebo vyššia)
 • SDXC V90 alebo vyššia

*1 Keď sa [Rec Frame Rate] nastaví na [30p]/[25p]/[24p], [Frame Rate] sa nastaví na [120fps]/[100fps] a prenosová rýchlosť s možnosťou záznamu sa nastaví na 50 Mb/s, bude sa vyžadovať karta SDXC (V60 alebo vyššia) alebo pamäťová karta CFexpress Type A (VPG200 alebo vyššia).

*2 Keď sa [Rec Frame Rate] nastaví na [30p]/[25p]/[24p] a [Frame Rate] sa nastaví na [60fps]/[50fps] pre záznam spomalených videozáznamov, bude sa vyžadovať pamäťová karta CFexpress Type A (VPG200 alebo vyššia).

Poznámka

 • Pri snímaní vysokokomprimovaného videozáznamu s nízkym rozlíšením sa môže vyžadovať vysokorýchlostná pamäťová karta.
 • Pamäťové karty CFexpress Type B sa nemôžu použiť.
 • Keď sa pamäťová karta SDHC dlhodobo používa na snímanie videozáznamu vo formáte XAVC S, nasnímané videozáznamy sa rozdelia do súborov s veľkosťou 4 GB.
 • Pri zaznamenávaní videozáznamu na pamäťové karty v slote 1 aj slote 2 s nasledujúcimi nastaveniami fotoaparátu vložte dve pamäťové karty s rovnakým systémom súborov. Videozáznamy sa nedajú snímať súčasne pri použití kombinácie systému súborov exFAT a systému súborov FAT32.
  Pamäťová karta Systém súborov
  Pamäťová karta CFexpress Type A, pamäťová karta SDXC exFAT
  Pamäťová karta SDHC FAT32
 • Pred pokusom o obnovu databázových súborov na pamäťovej karte dostatočne nabite akumulátor.