Auto Power OFF Temp.

Nastaví sa teplota fotoaparátu, pri ktorej sa fotoaparát automaticky vypne počas snímania. Keď sa nastaví na [High], môžete pokračovať v snímaní, aj keď sa teplota fotoaparátu zvýši oproti bežnej teplote.

  1. MENU (Setup) → [Power Setting Option][Auto Power OFF Temp.] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Standard:
Nastaví sa štandardná teplota, pri ktorej sa fotoaparát vypne.
High:
Nastaví sa teplota, pri ktorej sa fotoaparát vypne, a to na vyššiu hodnotu ako [Standard].

Poznámky pre nastavenie [Auto Power OFF Temp.] na [High]

  • Nesnímajte počas držania fotoaparátu v ruke. Použite statív.
  • Používanie fotoaparátu počas jeho dlhodobého držania v ruke môže spôsobiť nízkoteplotné popáleniny.

Čas nepretržitého snímania pre videozáznamy, keď sa [Auto Power OFF Temp.] nastaví na [High]

Trvanie času dostupného pre nepretržité snímanie videozáznamov bude nasledovné, keď fotoaparát začne snímať s východiskovými nastaveniami po krátkom vypnutí napájania. Nasledujúce hodnoty uvádzajú nepretržitý čas odkedy začne fotoaparát snímať až do jeho zastavenia snímania.

Teplota okolia: 25 °C
Nepretržitý záznamový čas pre videozáznamy (HD): Približne 120 minút
Nepretržitý záznamový čas pre videozáznamy (4K): Približne 120 minút
Teplota okolia: 40 °C
Nepretržitý záznamový čas pre videozáznamy (HD): Približne 120 minút
Nepretržitý záznamový čas pre videozáznamy (4K): Približne 30 minút

HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M 4:2:0 8bit; keď sa fotoaparát nepripojí prostredníctvom Wi-Fi; keď sa použije pamäťová karta CFexpress Type A; keď je monitor otvorený)

4K: XAVC S 4K (30p 60M/25p 60M 4:2:0 8bit; keď sa fotoaparát nepripojí prostredníctvom Wi-Fi; keď sa použije pamäťová karta CFexpress Type A; keď je monitor otvorený)

Poznámka

  • Aj keď sa [Auto Power OFF Temp.] nastaví na [High], v závislosti od podmienok alebo teploty fotoaparátu sa dostupný záznamový čas pre videozáznamy nemusí zmeniť.