Recall Camera Setting

statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb

Umožňuje nasnímať záber po vyvolaní vašich preferovaných nastavení snímania zaregistrovaných pomocou [Camera Set. Memory].

  1. Nastavte fotoaparát do požadovaného režimu snímania pomocou otočného prepínača statických záberov/videozáznamov/S&Q.
  2. Nastavte otočný prepínač režimov na 1, 2 alebo 3 ( Recall Camera Setting).
    • Ak chcete vyvolať nastavenia zaregistrované na pamäťovej karte, zvoľte MENU → (Shooting)[Shooting Mode][Recall Camera Setting] a zvoľte požadované číslo.

Rada

  • Ak vyvoláte nastavenia zaregistrované na pamäťovej karte, dané nastavenia sa vyvolajú z pamäťovej karty v slote špecifikovanom v [Memory/Recall Media]. Potvrdiť slot na pamäťovú kartu môžete voľbou MENU (Shooting) → [Shooting Mode][Memory/Recall Media].
  • Nastavenia zaregistrované na pamäťovej karte pomocou iného fotoaparátu s rovnakým názvom modelu sa dajú vyvolať pomocou tohto fotoaparátu.

Poznámka

  • Ak nastavíte [Recall Camera Setting] po dokončení nastavení snímania, zaregistrované nastavenia budú mať prioritu a pôvodné nastavenia môžu stratiť platnosť. Pred snímaním skontrolujte indikátory na displeji.
  • Ak sa slot, do ktorého sa zaznamenávajú zábery, nastaví na zmenu, nastavenia snímania sa nepoužijú dovtedy, kým sa nedokončí zápis na pamäťovú kartu, aj keď sa otočný prepínač režimov nastaví na 1/2/3.