APS-C S35 (Super 35mm) Snímanie (statický záber/videozáznam)

statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb

Nastavenie možnosti záznamu so zorným uhlom APS-C pre statické zábery a so zorným uhlom ekvivalentným Super 35 mm pre videozáznamy. Ak zvolíte [On] alebo [Auto], môžete na tomto výrobku použiť objektív s určenou veľkosťou APS-C.

  1. MENU (Shooting) → [Image Quality][ Shooting] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Snímanie s veľkosťou ekvivalentnou APS-C alebo s veľkosťou ekvivalentnou Super 35mm.
Keď sa zvolí možnosť [On], zorný uhol sa stane približne 1,5-násobkom ohniskovej vzdialenosti uvedenej na objektíve.
Auto:
Automaticky sa nastaví rozsah zachytenia podľa objektívu a nastavení fotoaparátu.
Off:
Vždy sa zachytia zábery pomocou obrazového snímača s plným pokrytím obrazového poľa 35 mm.

Poznámka

  • Keď pripojíte objektív kompatibilný s APS-C a nastavíte [ Shooting] na [Off], nemusíte dosiahnuť optimálne výsledky snímania. Napríklad, okraje záberu môžu stmavnúť.
  • Keď sa [ Shooting] nastaví na [On], zorný uhol bude rovnaký ako pri snímaní pomocou obrazového snímača s veľkosťou APS-C.
  • [ Shooting] sa uzamkne na [On] pri snímaní videozáznamov vo formáte 4K 60p/50p.