Počet záberov, ktoré je možné nasnímať

Keď vložíte pamäťovú kartu do fotoaparátu a zapnete fotoaparát, na displeji sa zobrazí počet záberov, ktoré je možné nasnímať (pokiaľ budete pokračovať v snímaní s aktuálnymi nastaveniami).

Poznámka

  • Keď hodnota „0“ (počet záberov, ktoré je možné zaznamenať) bliká oranžovou farbou, znamená to, že pamäťová karta je plná. Vymeňte pamäťovú kartu za inú, alebo vymažte zábery z aktuálnej pamäťovej karty.
  • Keď „NO CARD“ bliká oranžovou farbou, znamená to, že nie je vložená žiadna pamäťová karta. Vložte pamäťovú kartu.
  • Ak sa zobrazí ikona (Výstraha) alebo ikona (Porucha), na pamäťovej karte je niečo nesprávne. Pamäťovú kartu vymeňte za inú.

Počet záberov, ktoré je možné zaznamenať na pamäťovú kartu

V nasledujúcej tabuľke je uvedený približný počet záberov, ktoré je možné uložiť na pamäťovú kartu naformátovanú v tomto fotoaparáte.

Zobrazené čísla odrážajú nasledujúce podmienky:

  • Používanie pamäťovej karty Sony
  • [Aspect Ratio] je nastavený na [3:2] a [JPEG Image Size]/[HEIF Image Size] je nastavená na [L: 33M]. *1


Hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od podmienok pri snímaní a typu použitej pamäťovej karty.

(Jednotky: zábery)

JPEG Quality/HEIF Quality/ File Format Pamäťová karta SD Pamäťová karta CFexpress Type A
64 GB 128 GB 80 GB 160 GB
JPEG Light 9 000 20 000 11 000 23 000
JPEG Standard 6 800 13 000 7 900 16 000
JPEG Fine 4 800 9 600 5 600 11 000
JPEG Extra fine 2 300 4 700 2 700 5 500
HEIF Light 14 000 29 000 16 000 33 000
HEIF Standard 10 000 21 000 12 000 25 000
HEIF Fine 7 800 15 000 9 000 18 000
HEIF Extra fine 5 400 10 000 6 300 12 000
RAW & JPEG (Komprimované RAW)*2 1 000 2 200 1 200 2 500
RAW & HEIF (Komprimované RAW)*2 1 200 2 400 1 300 2 800
RAW (Komprimované RAW) 1 400 2 800 1 600 3 300
RAW & JPEG (Bezstratovo komprimované: L)*2 1 000 2 000 1 100 2 300
RAW & HEIF (Bezstratovo komprimované: L)*2 1 100 2 200 1 200 2 500
RAW (Bezstratovo komprimované: L) 1 200 2 600 1 500 3 000
RAW & JPEG (Nekomprimované RAW)*2 660 1 300 770 1 500
RAW & HEIF (Nekomprimované RAW)*2 690 1 300 810 1 600
RAW (Nekomprimované RAW) 760 1 500 890 1 700

*1Keď sa [Aspect Ratio] nastaví na inú možnosť ako [3:2], môžete zaznamenať viac záberov, ako je uvedené v tabuľke vyššie. (okrem prípadu, keď sa zvolí [RAW])

*2Kvalita záberov vo formáte JPEG, keď je zvolená možnosť [RAW & JPEG]: [Fine]
Kvalita záberov vo formáte HEIF, keď je zvolená možnosť [RAW & HEIF]: [Fine]

Poznámka

  • Aj keď je počet záberov, ktoré je možné zaznamenať, vyšší ako 9 999 záberov, zobrazí sa „9999“.