Reg. Flash Shooting Set

statický záber

Rýchlosť uzávierky a citlivosť ISO sa budú pri snímaní s bleskom uchovávať oddelene od nastavení, keď sa blesk nepoužíva. Fotoaparát určí, či sa blesk zapne alebo nie a automaticky prepne medzi nastaveniami.
Túto funkciu je možné použiť, keď je systémový softvér (firmvér) fotoaparátu verzie 1.10 alebo novšej.

  1. MENU → (Exposure/Color) → [Flash][Reg. Flash Shooting Set].
  2. Zvoľte položku na nastavenie snímania s bleskom a potom stlačením stredu ovládacieho kolieska zvoľte požadované nastavenie.
  3. Označte položky, ktoré chcete vyvolať pri snímaní s bleskom, a potom zvoľte [OK].
    Príslušné nastavenie sa uloží.

Podrobnosti položky ponuky

Shutter Speed Range:
Nastavia sa [Min] a [Max] pre rýchlosť uzávierky počas snímania s bleskom. Ak zvolíte [Sync Speed], automaticky sa nastaví maximálna rýchlosť uzávierky, ktorá sa dá synchronizovať.
Toto nastavenie bude dostupné len vtedy, keď sa režim snímania nastaví na P alebo A.
ISO:
Nastaví sa citlivosť ISO na snímanie s bleskom.
Toto nastavenie bude dostupné len vtedy, keď sa režim snímania nastaví na P, A, S alebo M.

Rada

  • Tieto nastavenia môžete zmeniť, aj keď sa blesk nepripojí.
  • Podrobnosti o bleskoch, ktoré sú kompatibilné s touto funkciou, nájdete na nasledujúcej podpornej stránke.

    https://www.sony.net/dics/7m4/