Delete pressing twice

Nastaví sa to, či bude alebo nebude možné vymazať aktuálne zobrazený záber stlačením tlačidla (Vymazať) dvakrát za sebou.

  1. MENU (Playback) → [Delete][Delete pressing twice] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Umožní vám vymazať aktuálne zobrazený záber dvojnásobným stlačením tlačidla (Vymazať).
Off:
Vymazanie aktuálne zobrazeného záberu dvojnásobným stlačením tlačidla (Vymazať) nebude možné.