USB Connection Mode

Zvolí sa spôsob pripojenia USB, keď sa tento fotoaparát pripojí k počítaču atď.

  1. MENU(Setup) → [USB][USB Connection Mode] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Sel. When Connect:
Po každom pripojení USB kábla k fotoaparátu zvoľte režim, ktorý chcete použiť, z nasledujúcich možností. ([Live Stream(USB Streaming)], [Image Transfer (MSC)], [Image Transfer (MTP)] alebo [Remote Shoot (PC Remote)])
USB Streaming:
Vykonajte prenos cez rozhranie USB prostredníctvom pripojeného počítača alebo smartfónu.
MassStorage(MSC):
Zriadi sa pripojenie veľkokapacitnej pamäte, keď sa fotoaparát pripojí k počítaču atď.
Keď pripojíte fotoaparát k počítaču alebo inému zariadeniu s rozhraním USB, fotoaparát sa rozpozná ako odstrániteľný disk a vy budete môcť preniesť súbory vo fotoaparáte.
MTP:
Zriadi sa pripojenie MTP medzi týmto fotoaparátom, počítačom a inými USB zariadeniami.
Keď pripojíte fotoaparát k počítaču alebo inému zariadeniu s rozhraním USB, fotoaparát sa rozpozná ako mediálne zariadenie a vy budete môcť preniesť statické zábery/videozáznamy vo fotoaparáte.
  • Pamäťová karta v slote na pamäťovú kartu 1 je cieľom pripojenia.
PC Remote:
Použije sa Imaging Edge Desktop (Remote) na ovládanie tohto výrobku z počítača, vrátane takých funkcií, ako sú snímanie a ukladanie záberov do počítača.