Čistenie

Čistenie objektívu

  • Nepoužívajte čistiaci roztok s obsahom organických rozpúšťadiel, ako sú riedidlo alebo benzén.
  • Pri čistení povrchu objektívu, odstráňte prach pomocou bežne dostupného ofukovacieho zariadenia. V prípade prachu, ktorý sa prilepil k povrchu, poutierajte ho mäkkou handričkou alebo hodvábnym papierom jemne navlhčeným v roztoku na čistenie objektívu. Utieranie vykonávajte špirálovým pohybom od stredu smerom von. Nestriekajte roztok na čistenie objektívu priamo na povrch objektívu.

Čistenie tela fotoaparátu

Nedotýkajte sa častí výrobku, ktoré sa nachádzajú vo vnútri bajonetu objektívu, ako sú napríklad kontakty signálu objektívu. Ak chcete vyčistiť vnútro bajonetu objektívu, použite bežne dostupné ofukovacie zariadenie*, aby sa prúdom vzduchu odstránil akýkoľvek prach.

* Nepoužívajte žiadne ofukovacie zariadenie postrekovacieho typu, keďže by to mohlo spôsobiť poruchu.

Čistenie povrchu výrobku

Povrch výrobku vyčistite mäkkou handričkou jemne navlhčenou vo vode a potom poutierajte povrch suchou handričkou. Aby nedošlo k poškodeniu povrchovej úpravy alebo krytu:

  • Nevystavujte výrobok pôsobeniu chemických výrobkov, ako sú napríklad riedidlo, benzín, lieh, jednorazové utierky, odpudzovač hmyzu, krém na opaľovanie alebo insekticíd.
  • Nedotýkajte sa výrobku rukami, na ktorých máte ktorúkoľvek z vyššie uvedených látok.
  • Nenechávajte výrobok dlhodobo v kontakte s gumou ani vinylom.

Čistenie displeja

  • Ak poutierate displej pôsobením sily pomocou hodvábneho papiera, atď., môže dôjsť k poškrabaniu monitora.
  • Ak dôjde k znečisteniu displeja odtlačkami prstov alebo prachom, opatrne odstráňte prach z povrchu a potom vyčistite displej pomocou mäkkej handričky, atď.