Grid Line Display (statický záber/videozáznam)

statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb

Nastavenie možnosti zobrazenia pomocnej mriežky počas snímania. Pomocná mriežka vám pomôže nastaviť kompozíciu záberov.

  1. MENU (Shooting) → [Shooting Display][Grid Line Display] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Zobrazí sa pomocná mriežka.
Off:
Pomocná mriežka sa nezobrazí.

Rada

  • Ak priradíte [Grid Line Display Select] požadovanému tlačidlu pomocou [Custom Key/Dial Set.] alebo [Custom Key/Dial Set.], pomocnú mriežku budete môcť zobraziť alebo skryť stlačením priradeného tlačidla.