Write Serial Number (statický záber/videozáznam)

Pri snímaní sa zapíše výrobné číslo fotoaparátu.
Výrobné čísla je možné zapisovať do videozáznamov, keď je systémový softvér (firmvér) fotoaparátu verzie 1.10 alebo novšej.

  1. MENU (Shooting) → [File][Write Serial Number] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Výrobné číslo fotoaparátu sa zapíše na záber.
Off:
Výrobné číslo fotoaparátu sa na záber nezapíše.