Display Wi-Fi Info.

Zobrazia sa informácie o Wi-Fi týkajúce sa fotoaparátu, ako sú adresa MAC, IP adresa atď.

 1. MENU (Network) → [Wi-Fi] [Display Wi-Fi Info.].

Rada

 • Informácie okrem adresy MAC sa zobrazia, keď sa [Wi-Fi Connect] nastaví na [On].

Spôsob zobrazenia QR Code pre adresu MAC

 • Adresu MAC tohto fotoaparátu je možné importovať do smartfónu. Použite niektorý z nasledujúcich spôsobov zobrazenia QR Code na obrazovke a načítajte QR Code pomocou aplikácie Transfer & Tagging smartfónu.
  • Keď je fotoaparát vypnutý, zapnite fotoaparát pri súčasnom stlačení tlačidla (Prehrávanie).
  • Stlačte tlačidlo (Vymazať) na obrazovke [Display Wi-Fi Info.].

  Podrobnosti o spôsobe načítania QR Code pomocou Transfer & Tagging nájdete na nasledujúcej podpornej stránke.
  https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/l/macaddress/index.php
  Aplikácia Transfer & Tagging je dostupná len v niektorých krajinách a regiónoch.