Display Serial Number

Zobrazí sa výrobné číslo tohto fotoaparátu.

Túto funkciu je možné použiť, keď je systémový softvér (firmvér) fotoaparátu verzie 2.00 alebo novšej.

  1. MENU (Setup) → [Setup Option][Display Serial Number].