Rec. Media Settings (statický záber/videozáznam): Auto Switch Media

Ak sa používaná pamäťová karta zaplní, alebo zabudnete vložiť pamäťovú kartu do slotu, zábery môžete zaznamenávať na druhú pamäťovú kartu.

  1. MENU (Shooting) → [Media][Rec. Media Settings][Auto Switch Media] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Fotoaparát automaticky spustí zaznamenávanie na druhú pamäťovú kartu, keď sa používaná pamäťová karta zaplní, alebo v prípade, že zabudnete vložiť pamäťovú kartu.
Off:
Fotoaparát nevykoná [Auto Switch Media].


Ako fotoaparát prepne používaný slot na pamäťovú kartu

Pri zaznamenávaní statických záberov aj videozáznamov na jednu pamäťovú kartu:

Keď sa zábery nedajú zaznamenať na používanú pamäťovú kartu, nastavenia pre [Recording Media] a [Recording Media] sa automaticky zmenia a zábery sa zaznamenajú na druhú pamäťovú kartu.

Keď sa druhá pamäťová karta zaplní po prepnutí, fotoaparát znova začne zaznamenávať v predchádzajúcom slote.


Príklad: Keď sa [Recording Media] aj [Recording Media] v rámci [Rec. Media Settings] nastavia na [Slot 1]

Vyobrazenie spôsobu, akým môžete prepnúť cieľové miesto záznamu medzi slotmi 1 a 2.

Sivá časť vyobrazenia: Zaznamenávanie záberov

(A): Zaznamenávanie na danú pamäťovú kartu už nie je viac možné (kvôli nedostatku miesta atď.).

(B): Pamäťová karta sa vymení za kartu s možnosťou záznamu.Keď sa zaznamenáva rovnaký záber súčasne na dve pamäťové karty:

  • [Recording Media] alebo [Recording Media] sa v rámci [Rec. Media Settings] nastaví na [Simult. Recording].

Po zaplnení niektorej z pamäťových kariet sa budú zábery zaznamenávať na druhú kartu.
Keď nahradíte zaplnenú pamäťovú kartu kartou s možnosťou záznamu, fotoaparát bude znova schopný súčasne zaznamenávať zábery so zvoleným nastavením.


Príklad: [Recording Media] aj [Recording Media] sa nastavia na [Simult. Recording]

Vyobrazenie spôsobu, akým môžete prepnúť cieľové miesto záznamu medzi slotmi 1 a 2.

Sivá časť vyobrazenia: Simultánne zaznamenávanie je dostupné.

Svetlosivá časť vyobrazenia: Rovnaký záber sa nedá zaznamenať simultánne.

(A): Zaznamenávanie na danú pamäťovú kartu už nie je viac možné (kvôli nedostatku miesta atď.).

(B): Vložená je pamäťová karta s možnosťou záznamu.Pri zaznamenávaní záberov osobitne na dve pamäťové karty vo formáte RAW a vo formátoch JPEG/HEIF:

  • Keď sa [Recording Media] v rámci [Rec. Media Settings] nastaví na [Sort Recording]

Keď sa niektorá z kariet zaplní, fotoaparát začne zaznamenávať na druhú pamäťovú kartu vo formáte RAW aj vo formáte JPEG/HEIF.
Keď nahradíte zaplnenú pamäťovú kartu kartou s možnosťou záznamu, fotoaparát bude znova schopný osobitne zaznamenávať dva typy záberov so zvoleným nastavením.


Príklad: Keď sa [File Format] pre slot 1 nastaví na [RAW] a [File Format] sa pre slot 2 nastaví na [JPEG]

Vyobrazenie spôsobu, akým môžete prepnúť cieľové miesto záznamu medzi slotmi 1 a 2.

Sivá časť vyobrazenia: Zábery sa triedia podľa formátu súboru.

Svetlosivá časť vyobrazenia: Zábery sa nedajú triediť.

(A): Zaznamenávanie na danú pamäťovú kartu už nie je viac možné (kvôli nedostatku miesta atď.).

(B): Vložená je pamäťová karta s možnosťou záznamu.

Rada

  • Zábery sa zaznamenajú na pamäťovú kartu v slote zobrazenom na monitore so symbolom šípky. Po tom, ako fotoaparát prepne slot pomocou [Auto Switch Media], vymeňte pamäťovú kartu v predchádzajúcom slote za pamäťovú kartu s možnosťou záznamu.
  • Pri snímaní statických záberov aj videozáznamov na jednu pamäťovú kartu sa nastavenia pre [Recording Media] a [Recording Media] zmenia automaticky, keď sa slot prepne. Ak chcete vykonávať záznam v používanom slote pred prepnutím, zvoľte požadovaný slot pomocou [Recording Media]/[Recording Media].
  • Ak chcete zaznamenávať s nastaveniami pomocou [Recording Media] a [Recording Media], nastavte [Auto Switch Media] na [Off].