Play Speed for Interval

Nastaví sa rýchlosť prehrávania statických záberov počas [Cont. Play for Interval].
  1. MENU (Playback) → [Viewing][Play Speed for Interval] → požadované nastavenie.

Rada

  • Rýchlosť prehrávania môžete zmeniť aj otočením predného ovládača, zadného ovládača L, zadného ovládača R alebo ovládacieho kolieska počas prehrávania [Cont. Play for Interval].