Image Quality Settings: JPEG Image Size/HEIF Image Size

statický záber

Čím je veľkosť záberu väčšia, tým viac detailov sa reprodukuje, keď sa záber vytlačí na papieri veľkého formátu. Čím je veľkosť záberu menšia, tým viac záberov je možné nasnímať.

  1. MENU (Shooting) → [Image Quality][Image Quality Settings][JPEG Image Size]/[HEIF Image Size] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky


Keď sa [Aspect Ratio] nastaví na 3:2

Hodnoty nastavení Počet pixelov (horizontálne × vertikálne)
L: 33M 7008 × 4672 pixelov
M: 14M 4608 × 3072 pixelov
S: 8.2M 3504 × 2336 pixelov


Keď je [Aspect Ratio] nastavený na 4:3

Hodnoty nastavení Počet pixelov (horizontálne × vertikálne)
L: 29M 6224 × 4672 pixelov
M: 13M 4096 × 3072 pixelov
S: 7.3M 3120 × 2336 pixelov


Keď je [Aspect Ratio] nastavený na 16:9

Hodnoty nastavení Počet pixelov (horizontálne × vertikálne)
L: 28M 7008 × 3944 pixelov
M: 12M 4608 × 2592 pixelov
S: 6.9M 3504 × 1968 pixelov


Keď je [Aspect Ratio] nastavený na 1:1

Hodnoty nastavení Počet pixelov (horizontálne × vertikálne)
L: 22M 4672 × 4672 pixelov
M: 9.4M 3072 × 3072 pixelov
S: 5.5M 2336 × 2336 pixelov

Rada

  • Pri snímaní s veľkosťou M alebo S sa počet pixelov nezmení, aj keď prepnete zorný uhol medzi veľkosťou s pokrytím celého obrazového poľa a veľkosťou APS-C.

Poznámka

  • Veľkosť L sa nedá zvoliť pri snímaní s veľkosťou APS-C. Ak snímate s veľkosťou APS-C, pokiaľ je zvolená veľkosť L, veľkosť obrazu sa dočasne prepne na veľkosť M.