Image Quality Settings: RAW File Type

statický záber

Zvolí sa typ súborov pre zábery vo formáte RAW.

 1. MENU (Shooting) → [Image Quality][Image Quality Settings][RAW File Type] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Uncompressed:
Zábery sa zaznamenajú v nekomprimovanom formáte RAW. Keď sa [Uncompressed] zvolí pre [RAW File Type], veľkosť súboru záberu bude väčšia, než keby sa zaznamenal v bezstratovom komprimovanom formáte RAW alebo komprimovanom formáte RAW.

Lossless Comp (L)/Lossless Comp (M)/Lossless Comp (S) *:
Zábery sa zaznamenajú metódou bezstratovej komprimácie, ktorá nespôsobuje žiadne zhoršenie ** kvality záberov a má vysoký stupeň komprimácie. Veľkosť súboru bude menšia, ako keď sa zvolí [Uncompressed].
 • Môžete zvoliť L/M/S ako veľkosť záberu. Počet pixelov po vývoji pomocou aplikácie Sony je rovnaký ako veľkosť L/M/S pre zábery vo formáte JPEG/HEIF.
 • Veľkosť L je možné zvoliť len pri snímaní s pokrytím celého obrazového poľa. Pri snímaní s veľkosťou M alebo S sa počet pixelov pre snímanie s pokrytím celého obrazového poľa či veľkosť APS-C nezmení.

*Keď je verzia systémového softvéru (firmvéru) fotoaparátu Ver.1.10 alebo novšia

**Pri veľkosti M a veľkosti S dôjde k zmenšeniu veľkosti záberov, takže rozlíšenie záberov bude nižšie ako pri veľkosti L.


Compressed:
Zábery sa zaznamenajú v komprimovanom formáte RAW. Veľkosť súboru záberu bude približne polovičná v porovnaní s veľkosťou pri použití možnosti [Uncompressed].

Rada

 • Ikony [RAW File Type] sa zobrazia tak, ako je to uvedené nižšie.
  • Nekomprimované:
  • Bezstratová komprimácia L/M/S:
  • Komprimované:
 • Pri snímaní v bezstratovom komprimovanom formáte RAW bude zobrazovací pomer pre zábery vo formáte RAW 3:2. Zábery vo formáte JPEG/HEIF sa zaznamenajú so zobrazovacím pomerom nastaveným v [Aspect Ratio], keď sa zábery vo formáte RAW a JPEG/HEIF zaznamenajú súčasne.

Poznámka

 • Nie je možné zaznamenávať zábery vo formáte RAW s rôznymi formátmi slotu 1 a slotu 2. Aj keď sa [Recording Media] nastaví na [Sort Recording], každý slot bude mať rovnaké nastavenie pre [RAW File Type].