Vytvorenie účtu pre Creators’ Cloud a prepojenie fotoaparátu s účtom (Cloud Connection)

Vytvorte účet pre službu úložiska cloud Creators’ Cloud a prepojte fotoaparát s účtom pomocou Creators’ App vo svojom smartfóne.

Túto funkciu je možné použiť, keď je systémový softvér (firmvér) fotoaparátu verzie 3.00 alebo novšej.

Poznámka

 • Táto funkcia môže byť dostupná len v určitých krajinách a regiónoch.
  Informácie o krajinách/regiónoch, v ktorých je táto služba podporovaná, nájdete uvedené na nasledujúcej webovej stránke.
  https://www.sony.net/cc/

Ikona smartfónu: Úkony vykonané na smartfóne

Ikona fotoaparátu: Úkony vykonané na fotoaparáte

Príprava vopred

 1. Ikona smartfónu Vytvorte účet pre Creators’ Cloud.

  Postupujte podľa podľa pokynov v aplikácii smartfónu Creators’ App na vytvorenie účtu pre Creators’ Cloud.

 2. Ikona fotoaparátu Ikona smartfónu Spárujte fotoaparát a smartfón.

  Podrobné pokyny nájdete uvedené v časti „Spárovanie fotoaparátu so smartfónom (Smartphone Connection) “.

 3. Ikona fotoaparátu Nastavte [Wi-Fi Connect] a [Bluetooth Function] na [On] vo fotoaparáte.

Prepojenie fotoaparátu s účtom

 1. Ikona fotoaparátu Nastavte fotoaparát do režimu snímania.

 2. Ikona smartfónu Spustite Creators’ App vo svojom smartfóne a potom otvorte obrazovku [Cameras].

 3. Ikona smartfónu Zvoľte tlačidlo [Camera Settings].

 4. Ikona smartfónu Zvoľte [Cloud Function] a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke na spustenie nastavenia.

 5. Ikona smartfónu Keď zaregistrujete prístupový bod, zvoľte prístupový bod, ktorý používate, a zadajte heslo a potom zvoľte [OK].

  Nastavenia pre prístupový bod (SSID a heslo) sa načítajú do fotoaparátu.

  • Ak je prístupový bod, ktorý sa má použiť, už zaregistrovaný vo fotoaparáte, zvoľte [Skip] a pokračujte krokom 6.
 6. Ikona smartfónu Zvoľte [Start linking] na obrazovke smartfónu.

  • Fotoaparát a účet sa prepoja. Potom podľa pokynov na obrazovke nakonfigurujte nastavenia odosielania záberov.
  • Fotoaparát sa nemusí prepojiť s účtom, ak už sú v ňom informácie o účte alebo sa v Creators’ Cloud už nachádzajú informácie o fotoaparáte. Pred prepojením fotoaparátu s účtom odstráňte účet a informácie o fotoaparáte.

Poznámka

 • Fotoaparát sa nemusí prepojiť s účtom správne, ak sa daný postup zruší, fotoaparát sa vypne alebo sa počas postupu vyskytne chyba siete atď. V takomto prípade sa uistite, že sú informácie o účte vo fotoaparáte alebo informácie o fotoaparáte v Creators’ Cloud správne. Ak tieto informácie nie sú správne, odstráňte ich a znova prepojte fotoaparát s účtom.
 • Prepojenie fotoaparátu s účtom alebo pripojenie k Creators’ Cloud môže zlyhať, ak nastavenie času vo fotoaparáte nie je správne. Uistite sa, že nastavenie času je správne.


Pripojenie fotoaparátu k Creators’ Cloud

 1. Ikona fotoaparátu MENU (Network) → [Creators' Cloud][Cloud Connection][On].


Spôsob odoslania záberov vo fotoaparáte do Creators’ Cloud

Keď sa fotoaparát prepojí s účtom pre Creators’ Cloud a [Cloud Upload] sa zapne v Creators’ App, budete sa môcť pripojiť k serveru a odoslať zábery jednoducho nastavením [Cloud Connection] na [On].

Po ďalšom zapnutí fotoaparátu a pripojení k Creators’ Cloud sa novozaznamenané zábery odošlú. Zapnite fotoaparát podľa načasovania, v ktorom chcete vykonať odoslanie.

Podrobnosti nájdete na nasledujúcej podpornej stránke.
https://www.sony.net/ca/help/opr/

Spôsob zrušenia prepojenia fotoaparátu s Creators’ Cloud

Je potrebné zrušiť prepojenie fotoaparátu s účtom vo fotoaparáte aj v Creators’ Cloud.

Úkony vo fotoaparáte:

 1. MENU (Network) → [Creators' Cloud][Cloud Information].

 2. Zvoľte [Detail] v [Account Info.].

 3. Zvoľte [Delete account info.].

 4. Skontrolujte hlásenie zobrazené na obrazovke a zvoľte [OK].

  Informácie týkajúce sa účtu sa odstránia z fotoaparátu.

Úkony súvisiace s Creators’ Cloud:

 1. Otvorte obrazovku [Cameras] v Creators’ App.

 2. Zvoľte tlačidlo [Camera Settings].

 3. Zvoľte [Cloud Function][Disconnect the Link].

  Informácie týkajúce sa fotoaparátu sa odstránia z účtu.

Rada

 • V Creators’ Cloud Web (https://www.sony.net/capp/) je možné vykonať aj nasledujúce úkony.
  • Vytvorenie účtu pre Creators’ Cloud
  • Odstránenie informácií o fotoaparáte z Creators’ Cloud