Audio Recording

videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb

Nastaví sa možnosť záznamu zvuku pri snímaní videozáznamov. Zvoľte [Off], aby sa vyhlo zaznamenaniu prevádzkových zvukov objektívu a fotoaparátu. Táto funkcia sa nedá použiť počas snímania spomalených/zrýchlených videozáznamov.

  1. MENU (Shooting) → [Audio Recording][Audio Recording] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Zaznamená sa zvuk.
Off:
Zvuk sa nezaznamená.