WB bracket

statický záber

Nasnímajú sa celkovo tri zábery, každý s odlišnými farebnými tónmi podľa zvolených nastavení vyváženia bielej farby, farebnej teploty a farebného filtra.

  1. Zvoľte / (Drive Mode) ovládacieho kolieska → [WB bracket].
    • Režim činnosti môžete nastaviť aj voľbou MENU (Shooting) → [Drive Mode][Drive Mode].
  2. Zvoľte požadovaný režim pomocou pravej/ľavej strany ovládacieho kolieska.
  3. Nastavte zaostrenie a nasnímajte záber.

Podrobnosti položky ponuky

White Balance Bracket: Lo:
Nasníma sa séria troch záberov s malými zmenami vo vyvážení bielej farby (v rámci rozsahu 10MK-1*).
White Balance Bracket: Hi:
Nasníma sa séria troch záberov s veľkými zmenami vo vyvážení bielej farby (v rámci rozsahu 20MK-1*).

* MK-1 je jednotka, ktorá uvádza schopnosť filtrov na konverziu farebnej teploty a uvádza rovnakú hodnotu ako „mired“.

Rada

  • V rámci automatickej kontroly záberu sa zobrazí posledný záber.