Screen Reader (Len pre niektoré modely)

Nastaví sa funkcia čítania informácií nahlas, ako je napríklad text na obrazovke.

Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je jazyk ponúk nastavený na angličtinu pri modeloch predávaných v Severnej Amerike. (K dátumu vydania)

  1. MENU (Setup) → [Accessibility][Screen Reader] → Zvoľte položku na nastavenie a potom zvoľte požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Screen Reader:
Nastaví sa možnosť použitia funkcie čítania nahlas. ([On]/[Off])
Speed:
Nastaví sa rýchlosť pri čítaní nahlas.
Volume:
Nastaví sa hlasitosť pri čítaní nahlas.