Importovanie koreňovej certifikácie do fotoaparátu (Import Root Certificate)

Importuje sa koreňový certifikát potrebný na overenie servera z pamäťovej karty.

Koreňový certifikát je potrebný v nasledujúcich situáciách.

 • Pri vykonávaní prenosov FTP pomocou [Secure Protocol] nastavenom na možnosť [On]
 • Pri vykonávaní šifrovanej komunikácie pomocou protokolu RTMPS v rámci sieťového prenosu údajov

Koreňový certifikát sa uloží do fotoaparátu a môže sa aktualizovať.

 1. Uložte koreňový certifikát na pamäťovú kartu.
  • Uložte tento certifikát do koreňového adresára pamäťovej karty vo formáte PEM a pomenujte ho „cacert.pem“.
 2. Vložte pamäťovú kartu, na ktorú sa uložil koreňový certifikát, do slotu 1 vo fotoaparáte.
 3. MENU (Network) → [Network Option][Import Root Certificate] → Zvoľte funkciu, ktorá používa koreňový certifikát a potom zvoľte [OK].
  • Fotoaparát načíta koreňový certifikát uložený na pamäťovej karte a potom sa koreňový certifikát vo fotoaparáte aktualizuje.

Podrobnosti položky ponuky

FTP Function:
Koreňový certifikát sa načíta na overenie servera FTP.
Streaming:
Koreňový certifikát sa načíta na overenie distribučného servera sieťového prenosu údajov.

Poznámka

 • Nevyberajte pamäťovú kartu z fotoaparátu počas úkonov načítania.
 • Keď sa nastavenia siete resetujú, resetuje sa aj koreňový certifikát vo fotoaparáte.