Power Save Start Time

Nastavia sa časové intervaly na automatické prepnutie do úsporného režimu, keď nevykonávate činnosť, aby sa zabránilo opotrebovaniu akumulátora. Ak sa chcete vrátiť do režimu snímania, vykonajte akýkoľvek úkon, ako napríklad stlačenie tlačidla spúšte do polovice.

 1. MENU(Setup) → [Power Setting Option][Power Save Start Time] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Off/30 Min/5 Min/2 Min/1 Min/10 Sec

Poznámka

 • Ak výrobok dlhodobo nepoužívate, vypnite ho.
 • Funkcia úspory energie je deaktivovaná v nasledujúcich situáciách:
  • Pokiaľ sa napájanie privádza prostredníctvom USB
  • Počas prehrávania prezentácií
  • Počas prenosu FTP
  • Počas snímania videozáznamov
  • Počas pripojenia k počítaču alebo TV prijímaču
  • Keď je [Bluetooth Rmt Ctrl] nastavený na [On]
  • Počas [USB Streaming]