Zebra Display

statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb

Nastaví sa zebrí vzor, ktorý sa zobrazí na časti záberu, ak úroveň jasu tejto časti dosiahne úroveň IRE, ktorú ste nastavili. Použite zebrí vzor ako návod na nastavenie jasu.

  1. MENU (Exposure/Color) → [Zebra Display] → Zvoľte položku ponuky a nastavte požadovaný parameter.

Podrobnosti položky ponuky

Zebra Display:
Nastavenie možnosti zobrazenia zebrieho vzoru. ([Off] / [On])
Zebra Level:
Upraví sa úroveň jasu zebrieho vzoru. ([70] / [75] / [80] / [85] / [90]/ [95] / [100] / [100+])

Rada

  • Môžete zaregistrovať hodnoty na kontrolu správnej expozície alebo preexpozície, ako aj úroveň jasu pre [Zebra Level]. Nastavenia potvrdenia správnej expozície a preexpozície sa pri východiskových nastaveniach zaregistrujú do [Custom 1] a [Custom 2] v uvedenom poradí.
  • Ak chcete skontrolovať správnu expozíciu, nastavte štandardnú hodnotu a rozsah pre úroveň jasu. Zebrí vzor sa objaví v oblastiach, ktoré spadajú do nastaveného rozsahu.
  • Ak chcete skontrolovať preexponovanie, nastavte minimálnu hodnotu pre úroveň jasu. Zebrí vzor sa objaví v oblastiach s úrovňou jasu rovnou hodnote alebo vyššou ako hodnota, ktorú ste nastavili.

Poznámka

  • Zebrový vzor sa nezobrazí na zariadeniach pripojených prostredníctvom HDMI.