Crop

Orežú sa zaznamenané zábery.

 1. MENU (Playback) → [Edit][Crop].
  Zobrazí sa obrazovka voľby záberu.
 2. Zvoľte statický záber, ktorý chcete orezať, a potom stlačte stred ovládacieho kolieska.
 3. Nastavte veľkosť a polohu rámčeka orezania.
  • Zobrazovací pomer rámčeka orezania môžete zmeniť pomocou zadného ovládača L/zadného ovládača R. Môžete tiež zmeniť orientáciu.
  • Môžete zmeniť veľkosť rámčeka orezania pomocou predného ovládača alebo ovládacieho kolieska.
  • Polohu oblasti rámčeka orezania môžete posunúť pomocou hornej/spodnej/ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska.
  • Náhľad rámčeka orezania môžete zobraziť stlačením tlačidla Fn.
 4. Stlačte stred ovládacieho kolieska.
  Orezaný záber sa uloží.

Rada

 • Orezaný záber sa uloží ako osobitný obrazový súbor. Pôvodný záber zostane tak, ako je.
 • Nastavenie formátu súboru a kvality obrazu orezaného záberu bude rovnaké ako nastavenie pôvodného obrazu.
 • Na obrazovke prehrávania sa s orezanými zábermi zobrazí ikona (Crop).

Poznámka

 • Zábery ani videozáznamy vo formáte RAW nie je možné orezať.