Focus Map

videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb

Pri snímaní videozáznamu sa zobrazia zaostrené a nezaostrené oblasti, aby ste ich dokázali vizuálne rozlíšiť. Oblasti za oblasťou zaostrenia budú vyznačené bodkami studenej farby (A) a oblasti pred oblasťou zaostrenia budú vyznačené bodkami teplej farby (B). Bodky sa v oblasti zaostrenia nevyznačia. Bodky sa do skutočného videozáznamu nezaznamenajú.

Vyobrazenie rozsahu farieb zobrazených studených a teplých farieb

 1. MENU (Focus) → [Focus Assistant][Focus Map] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Zobrazí sa mapa zaostrenia.
Off:
Mapa zaostrenia sa nezobrazí.

Rada

 • Mapa zaostrenia sa dá vyslať aj na externý monitor. Ak chcete vyslať mapu zaostrenia na externý monitor, nastavte [HDMI Info. Display] na [On].

Poznámka

 • [Focus Map] je nedostupná v nasledujúcich situáciách:
  • Keď je aktivovaná funkcia [Focus Magnifier]
  • Počas používania funkcie digitálneho zoomu
  • Počas prenosu
  • Keď sa používa objektív, ktorý nepodporuje fázovú detekciu automatického zaostrovania
  • Keď je pripojený montážny adaptér
  • Keď objektív nie je pripojený k fotoaparátu