Spárovanie fotoaparátu so smartfónom (Smartphone Connection)

Fotoaparát sa pripojí k vášmu smartfónu (párovanie) na použitie aplikácie smartfónu Creators’ App.

Túto funkciu je možné použiť, keď je systémový softvér (firmvér) fotoaparátu verzie 2.00 alebo novšej.


Ak ste nepripojili fotoaparát s vaším smartfónom pri prvom zapnutí fotoaparátu, vykonajte nasledujúci postup.

Nasleduje postup na pripojenie fotoaparátu k vášmu smartfónu, keď ste prvýkrát nainštalovali Creators’ App do svojho smartfónu.

Ikona smartfónu: Úkony vykonané na smartfóne
Ikona fotoaparátu: Úkony vykonané na fotoaparáte

 1. Ikona fotoaparátu: Vo fotoaparáte zvoľte MENU (Network) → [Cnct./PC Remote][Smartphone Connection].
 2. Ikona fotoaparátu: Postupujte podľa pokynov na obrazovke a nastavte [Bluetooth Function] na [On].

  Zobrazí sa obrazovka čakania na pripojenie z aplikácie.

  • Ak je už funkcia [Bluetooth Function] nastavená na možnosť [On], obrazovka čakania na pripojenie z aplikácie sa zobrazí ihneď.
 3. Ikona smartfónu: Spustite Creators’ App vo svojom smartfóne.
 4. Ikona smartfónu: Postupujte podľa pokynov na obrazovke s cieľom spárovať fotoaparát s vaším smartfónom.
  • Po dokončení pripojenia sa na smartfóne objaví ponuka na voľbu funkcie fotoaparátu.
 5. Ikona smartfónu: Na obrazovke smartfónu zvoľte požadovanú funkciu.


Pripojenie k smartfónu prostredníctvom prístupového bodu Wi-Fi

Po spárovaní v krokoch 1 až 4 pripojte fotoaparát a smartfón k rovnakému prístupovému bodu Wi-Fi voľbou MENU vo fotoaparáte → (Network) → [Wi-Fi][Wi-Fi Connect][On]. Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke smartfónu s cieľom prepojiť fotoaparát k smartfón.


Ak ste použili Creators’ App s inými fotoaparátmi

Spustite Creators’ App po kroku 2, otvorte obrazovku [Cameras], zvoľte tlačidlo (Pridať fotoaparát) a postupujte podľa pokynov na obrazovke s cieľom pokračovať v činnosti.


Informácie o ikonách pri pripájaní k smartfónu

(Dostupné je pripojenie pomocou funkcie Bluetooth): Zriadilo sa pripojenie so smartfónom pomocou funkcie Bluetooth.

(Pripojenie pomocou funkcie Bluetooth je nedostupné): Pripojenie so smartfónom pomocou funkcie Bluetooth sa nezriadilo.

(Dostupné je pripojenie pomocou funkcie Wi-Fi): Zriadilo sa pripojenie so smartfónom pomocou funkcie Wi-Fi.

(Pripojenie pomocou funkcie Wi-Fi je nedostupné): Pripojenie so smartfónom pomocou funkcie Wi-Fi sa nezriadilo.


Pripojenie fotoaparátu a smartfónu bez spárovania

Ak chcete vykonať pripojenie bez spárovania, zakaždým musíte vykonať úkon pripojenia k Wi-Fi.

 1. Vo fotoaparáte zvoľte MENU (Network) → [Cnct./PC Remote][Smartphone Connection].
 2. Stlačením tlačidla (Vymazať) na fotoaparáte prepnite zobrazenie na obrazovku SSID a hesla.
 3. Otvorte obrazovku nastavenia Wi-Fi vo svojom smartfóne.
 4. Na obrazovke nastavenia Wi-Fi vo svojom smartfóne zvoľte SSID zobrazený vo fotoaparáte a zadajte heslo.
 5. Spustite Creators’ App vo svojom smartfóne a otvorte obrazovku [Cameras].
 6. Zvoľte tlačidlo (Nastavenie) v pravom hornom rohu obrazovky [Cameras] a potom zvoľte [Connect only via Wi-Fi].
 7. Na obrazovke Creators’ App vo svojom smartfóne zvoľte názov výrobku fotoaparátu (ILCE-7M4).
  Smartfón sa pripojí k fotoaparátu.

Poznámka

 • [Smartphone Connection] sa nedá vykonať, keď je [Airplane Mode] nastavený na [On].
 • Pomocou komunikácie Bluetooth je možné k fotoaparátu súčasne pripojiť maximálne 2 zariadenia.
 • Môže dôjsť k rušeniu rádiových vĺn, keďže komunikácia prostredníctvom Bluetooth a Wi-Fi (2,4 GHz) používa rovnaké frekvenčné pásmo. Ak je vaše pripojenie Wi-Fi nestabilné, môže sa vylepšiť vypnutím funkcie Bluetooth smartfónu.