AF Frame Move Amt (statický záber/videozáznam)

statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb

Nastaví sa vzdialenosť, o ktorú sa zaostrovací rámček posunie, keď sa [Focus Area] nastaví na [Spot] atď. Zaostrovací rámček môžete rýchlo posunúť zväčšením tejto vzdialenosti, ako napríklad v situáciách, keď sa objekt veľa pohybuje.

 1. MENU (Focus) → [Focus Area][AF Frame Move Amt] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Standard:
Zaostrovací rámček sa posunie o štandardnú vzdialenosť.
Large:
Zaostrovací rámček sa naraz posunie o väčšiu vzdialenosť než pri možnosti [Standard].

Rada

 • Keď sa [Swt. AF Frame Move hold] priradí požadovanému tlačidlu pomocou [Custom Key/Dial Set.] alebo [Custom Key/Dial Set.], nastavenie [AF Frame Move Amt] sa dočasne prepne, pokiaľ sa podrží stlačené dané tlačidlo.
 • Ak sa ktorákoľvek z nasledujúcich funkcií priradí ovládačom alebo ovládaciemu koliesku pomocou [Custom Key/Dial Set.] alebo [Custom Key/Dial Set.], budete môcť posunúť zaostrovací rámček o vzdialenosť určenú pre každú funkciu, a to bez ohľadu na nastavenie pre [AF Frame Move Amt].
  • [Move AF Frame : L]
  • [Move AF Frame : L]
  • [Move AF Frame : Std]
  • [Move AF Frame : Std]
 • Ak sa nasledujúce funkcie priradia ovládačom alebo ovládaciemu koliesku pomocou [My Dial Settings], zaostrovací rámček bude možné posunúť o vzdialenosť určenú pre každú funkciu bez ohľadu na nastavenie pre [AF Frame Move Amt].
  • [Move AF Frame : L]
  • [Move AF Frame : L]
  • [Move AF Frame : Std]
  • [Move AF Frame : Std]