Auto/Manual Swt. Set.

videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb

Pri snímaní videozáznamov môžete prepínať medzi automatickými a manuálnymi nastaveniami osobitne pre clonu, rýchlosť uzávierky a citlivosť ISO tak, ako by ste prepínali pomocou systému ovládania expozície profesionálneho fotoaparátu. Vopred nastavte [Exposure Ctrl Type] na [Flexible Exp. Mode].

  1. MENU (Exposure/Color) → [Exposure][Auto/Manual Swt. Set.] → požadovaná položka nastavenia.

Podrobnosti položky ponuky

Av Auto/Manual Switch:
Prepínanie hodnoty clony medzi [Auto] a [Manual].
Tv Auto/Manual Switch:
Prepínanie rýchlosti uzávierky medzi [Auto] a [Manual].
ISO Auto/Manual Set:
Prepínanie citlivosti ISO medzi [Auto] a [Manual].


Spôsob prepínania medzi [Auto] a [Manual] pomocou používateľských tlačidiel

Keď sa [Exposure Ctrl Type] nastaví na [Flexible Exp. Mode], nasledujúce funkcie sa priradia používateľským tlačidlám počas snímania videozáznamu.

  • Tlačidlo [Av Auto/Manual Switch]: C2 (Používateľské tlačidlo 2)
  • Tlačidlo [Tv Auto/Manual Switch]: C4 (Používateľské tlačidlo 4)
  • Tlačidlo [ISO Auto/Manual Set]: C1 (Používateľské tlačidlo 1)
Po každom stlačení príslušného používateľského tlačidla sa hodnota clony, rýchlosť uzávierky alebo citlivosť ISO prepne medzi [Auto] a [Manual].
Keď sa zvolí [Auto], správna expozícia sa zvolí automaticky a keď sa zvolí [Manual], hodnota clony, rýchlosť uzávierky a citlivosť ISO sa budú dať nastaviť pomocou nasledujúcich ovládačov.
  • Hodnota clony: predný ovládač
  • Rýchlosť uzávierky: ovládacie koliesko
  • Citlivosť ISO: zadný ovládač L

Poznámka

  • Keď nastavíte hodnotu clony pomocou clonového krúžka objektívu, hodnota clonového krúžka získa prioritu nad hodnotou ovládača.