Circ. of Focus Point (statický záber/videozáznam)

statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb

Nastavenie toho, či sa umožní preskočenie zaostrovacieho rámčeka z jedného konca na druhý, keď posuniete zaostrovací rámček. Táto funkcia je užitočná, keď chcete rýchlo posunúť zaostrovací rámček z jedného konca na druhý.

Táto funkcia sa dá použiť, keď sa zvolia nasledujúce nastavenia pre [Focus Area].

 • [Zone]
 • [Spot: S]/[Spot: M]/[Spot: L]
 • [Expand Spot]
 • [Tracking: Zone]
 • [Tracking: Spot S]/[Tracking: Spot M]/[Tracking: Spot L]
 • [Tracking: Expand Spot]

 1. MENU (Focus) → [Focus Area][Circ. of Focus Point] → požadované nastavenie.

  Keď je zvolené [Circulate]:

  Vyobrazenie znázorňujúce pohyb zaostrovacieho bodu

Podrobnosti položky ponuky

Does Not Circulate:
Kurzor sa nehýbe, keď sa pokúsite posunúť zaostrovací rámček pozdĺž konca.
Circulate:
Kurzor preskočí na protiľahlý koniec, keď sa pokúsite posunúť zaostrovací rámček pozdĺž konca.

Poznámka

 • Aj keď nastavíte [Circ. of Focus Point] na [Circulate], zaostrovací rámček sa nebude pohybovať uhlopriečne.