Zoom Clear Image/Digitálny zoom (Zoom)

statický záber, videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb

Keď používate inú funkciu priblíženia ako optický zoom, môžete prekročiť rozsah priblíženia optického zoomu.

 1. MENU (Shooting) → [Zoom][Zoom Range] → Zvoľte [Clear Image Zoom] alebo [Digital Zoom].
 2. MENU (Shooting) → [Zoom][Zoom] → požadovaná hodnota.
  Stlačením stredu ovládacieho kolieska postup ukončíte.
  • Funkciu [Zoom] môžete priradiť požadovanému tlačidlu aj voľbou MENU (Setup) → [Operation Customize][Custom Key/Dial Set.] alebo [Custom Key/Dial Set.].
  • Ak vopred priradíte [Zoom Operation (T)] alebo [Zoom Operation (W)] požadovanému tlačidlu voľbou MENU → (Setup) → [Operation Customize][Custom Key/Dial Set.] alebo [Custom Key/Dial Set.], priblíženie alebo oddialenie budete môcť vykonať jednoducho stlačením tohto tlačidla.

Rada

 • Keď je pripojený objektív s motorovým nastavením zoomu, na zväčšenie záberu môžete použiť ovládací prvok zoomu alebo krúžok zoomu. Ak prekročíte zväčšenie optického zoomu, pomocou rovnakého úkonu môžete prepnúť na inú funkciu zoomu ako optický zoom.
 • Aj keď zvolíte [Zoom] z MENU na priblíženie pomocou pripojeného objektívu s motorovým nastavením zoomu, optický zoom sa použije až do telefotografického konca objektívu.

Poznámka

 • Keď zvolíte [Zoom] z MENU na priblíženie pomocou pripojeného objektívu s motorovým nastavením zoomu, krokové úkony zoomu nebude možné vykonať.