Format

Pri prvom použití pamäťovej karty v tomto fotoaparáte odporúčame naformátovať kartu v tomto fotoaparáte s cieľom zaistiť stabilnú činnosť pamäťovej karty. Nezabudnite, že formátovaním sa natrvalo odstránia všetky údaje z pamäťovej karty, pričom sa už nebudú dať obnoviť. Vzácne údaje si preto uložte do počítača, atď.

 1. MENU (Shooting) → [Media][Format] → požadovaný slot na pamäťovú kartu.
 2. Zvoľte [Enter]. (Rýchle formátovanie)
  • Ak stlačíte tlačidlo (Vymazať), zobrazí sa hlásenie na vykonanie úplného formátovania. Úplné formátovanie môžete spustiť voľbou [Enter].

Rozdiel medzi rýchlym formátovaním a úplným formátovaním

Úplné formátovanie vykonajte vtedy, keď máte pocit, že sa rýchlosť záznamu na pamäťovú kartu alebo načítavania z pamäťovej karty znížila, alebo vtedy, keď chcete úplne vymazať údaje atď.

Úplné formátovanie trvá dlhšie než rýchle formátovanie, pretože sa do východiskového stavu uvedú všetky oblasti pamäťovej karty.

Rada

 • Obrazovku na formátovanie pamäťovej karty je možné zobraziť aj podržaním stlačeného tlačidla MENU a potom tlačidla (Vymazať) na obrazovke snímania približne na dve sekundy.
 • Úplné formátovanie je možné pred jeho dokončením zrušiť. Dokonca aj keď zrušíte úplné formátovanie uprostred procesu, údaje sa vymažú, takže pamäťovú kartu budete môcť používať tak, ako je.

Poznámka

 • Formátovaním sa natrvalo odstránia všetky údaje vrátane záberov chránených proti vymazaniu a zaregistrovaných nastavení (M1 až M4).
 • Počas formátovania bude svietiť kontrolka prístupu. Nevyberajte pamäťovú kartu, pokiaľ svieti kontrolka prístupu.
 • Pamäťovú kartu naformátujte v tomto fotoaparáte. Ak naformátujete pamäťovú kartu v počítači, daná pamäťová karta sa nemusí dať použiť, a to v závislosti od typu formátu.
 • Formátovanie môže trvať niekoľko minút, a to v závislosti od pamäťovej karty.
 • Pamäťová karta sa nedá naformátovať, ak je zostávajúca úroveň nabitia akumulátora menej ako 1 %.