SSID/PW Reset

Tento výrobok zdieľa informácie o pripojení so zariadeniami, ktoré majú povolenie na pripojenie po zriadení pripojenia prostredníctvom Wi-Fi Direct so smartfónom alebo počítačom. Ak chcete zmeniť to, ktoré zariadenia majú povolenie na pripojenie, znova nastavte informácie o pripojení.

  1. MENU(Network) → [Wi-Fi][SSID/PW Reset][OK].

Poznámka

  • Ak pripojíte tento výrobok k smartfónu po resetovaní informácií o pripojení, znova bude potrebné vykonať nastavenia smartfónu.
  • Ak pripojíte tento výrobok k počítaču pomocou Wi-Fi Direct po resetovaní informácií o pripojení, budete musieť znova nakonfigurovať nastavenia počítača.