USB-LAN/Tethering

Vykoná sa pripojenie k sieti na základe pripojenia prevodného adaptéra USB-LAN k fotoaparátu alebo sa na pripojenie k sieti použije zdieľané pripojenie vo vašom smartfóne.

Túto funkciu je možné použiť, keď je systémový softvér (firmvér) fotoaparátu verzie 2.00 alebo novšej.

  1. MENU(Network) → [USB-LAN/Tethering] → požadovaný spôsob pripojenia.
    • Ak sa chcete odpojiť od siete, zvoľte [USB-LAN Disconnection] alebo [Tethering Disconnection].

Podrobnosti položky ponuky

USB-LAN Connection:
Pripojenie k sieti sa vykoná pomocou prevodného adaptéra USB-LAN.
Tethering Connection:
Pripojenie k sieti sa vykoná pomocou zdieľaného pripojenia vášho smartfónu.