Audio Out Timing

videozáznam, spomalený a zrýchlený pohyb

Počas sledovania zvuku môžete nastaviť zrušenie ozveny a zabrániť tak nežiaducim odchýlkam medzi obrazom a zvukom. Táto funkcia sa nedá použiť počas snímania spomalených/zrýchlených videozáznamov.

  1. MENU (Shooting) → [Audio Recording][Audio Out Timing] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Live:
Zvuk sa vysiela bez oneskorenia. Toto nastavenie zvoľte, keď sa počas monitorovania zvuku vyskytne problém s odchýlkou zvuku.
Lip Sync:
Zvuk i obraz sa vysielajú zosynchronizované. Toto nastavenie zvoľte na zabránenie nežiaducich odchýlok medzi obrazom a zvukom.

Poznámka

  • Použitie externého mikrofónu môže viesť k miernemu oneskoreniu. Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom spolu s daným mikrofónom.
  • Zvuk sa bude vysielať s nastavením pre [Lip Sync] počas výstupu prostredníctvom HDMI.