CTRL FOR HDMI

Pri pripojení tohto výrobku k TV prijímaču pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne) môžete ovládať tento výrobok namierením diaľkového ovládača TV prijímača na TV prijímač.

  1. MENU (Setup) → [External Output][CTRL FOR HDMI] → požadované nastavenie.
  2. Pripojte tento výrobok k TV prijímaču.

    Vstup TV prijímača sa automaticky prepne a zábery z tohto výrobku sa budú zobrazovať na obrazovke TV prijímača.

    • Spôsob činnosti sa bude tiež líšiť v závislosti od používaného TV prijímača. Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom spolu s daným TV prijímačom.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Tento výrobok sa dá ovládať diaľkovým ovládačom TV prijímača.
Off:
Tento výrobok sa nedá ovládať diaľkovým ovládačom TV prijímača.

Poznámka

  • Ak pripojíte tento výrobok k TV prijímaču pomocou kábla HDMI, dostupné položky ponuky budú obmedzené.
  • Ak výrobok vykonáva neželané úkony v dôsledku použitia diaľkového ovládača TV prijímača, nastavte [CTRL FOR HDMI] na [Off].