Zväčšenie zobrazeného záberu (Enlarge Image)

Umožňuje zväčšenie zobrazeného statického záberu. Túto funkciu použite na kontrolu zaostrenia záberu atď.

  1. Zobrazte záber, ktorý chcete zväčšiť, a potom stlačte tlačidlo (Enlarge Image).
    • Otočením ovládacieho kolieska nastavte mieru priblíženia. Otáčaním predného ovládača/zadného ovládača L/zadného ovládača R môžete prejsť na predchádzajúci alebo nasledujúci záber a zároveň zachováte mieru priblíženia.
    • Zobrazenie sa priblíži v časti záberu, v ktorej fotoaparát zaostril počas snímania. Ak nie je možné získať informácie o mieste zaostrenia, fotoaparát vykoná priblíženie stredu záberu.
  2. Zvoľte časť, ktorú chcete zväčšiť stlačením hornej/spodnej/pravej/ľavej strany ovládacieho kolieska.
  3. Stlačením tlačidla MENU alebo stredu ovládacieho kolieska ukončíte zoom pri prehliadaní.

Rada

  • Zobrazený záber je možné zväčšiť aj pomocou MENU.
  • Počiatočné zväčšenie a počiatočnú polohu zväčšených záberov môžete zmeniť voľbou MENU (Playback) → [Magnification][Enlarge Initial Mag.] alebo [Enlarge Initial Position].
  • Záber môžete zväčšiť aj dotykom monitora. Potiahnutím prsta po monitore posuniete zväčšenú polohu. Vopred nastavte [Touch Operation] na [On].