Certification Logo (Len pre niektoré modely)

Zobrazia sa niektoré certifikačné logá tohto výrobku.

Táto funkcia je dostupná pri výrobkoch predávaných len v niektorých krajinách a regiónoch.

  1. MENU(Setup) → [Setup Option][Certification Logo].