Základné ikony

V tejto časti je popísané zobrazenie obrazovky, keď je režim snímania (Program Auto).

 • Tieto príklady sa týkajú zobrazenia, keď sa obrazovka nachádza v režime zobrazenia všetkých informácií.
 • Zobrazený obsah a jednotlivé polohy slúžia len na orientáciu, pričom sa od skutočného zobrazenia môžu líšiť. Niektoré ikony sa nemusia zobrazovať, a to v závislosti od nastavení fotoaparátu.

Počas snímania statických záberov

Vyobrazenie obrazovky počas snímania statického záberu

 1. Otočný prepínač režimov je nastavený na (Program Auto).
 2. Číslo slotu na pamäťovú kartu so záznamom údajov snímania
 3. Počet statických záberov, ktoré je možné zaznamenať na pamäťovú kartu v slote označenom číslom 2
 4. [JPEG/HEIF Switch] je nastavené na [JPEG]. [Image Quality Settings][JPEG Quality] sa nastaví na [Fine].
 5. [Image Quality Settings][JPEG Image Size] sa nastaví na [M: 14M].
 6. [SteadyShot] je nastavené na [On].
 7. [Touch Func. in Shooting] je nastavené na [Touch Tracking].
 8. Indikátor úrovne nabitia akumulátora
 9. [Metering Mode] je nastavené na [Multi].
 10. Zobrazí sa, keď sa [AF Illuminator] nastaví na [Auto] a fotoaparát zistí nutnosť použitia prisvetlenia
 11. [White Balance] je nastavené na [Auto].
 12. Zvolený je [D-Range Optimizer: Auto].
 13. [Creative Look] je nastavené na [ST].
 14. [Picture Profile] je nastavené na [Off].
 15. [Drive Mode] je nastavené na [Single Shooting].
 16. [Focus Mode] je nastavené na [Automatic AF].
 17. [Focus Area] je nastavené na [Wide].
 18. [Shutter Type] je nastavené na [Mechanical Shutter].
 19. [Face/Eye Prior. in AF] je nastavené na [On] a [Face/Eye Subject] je nastavené na [Human].
 20. Rýchlosť uzávierky
 21. Hodnota clony
 22. Korekcia expozície
 23. [ISO] je nastavené na [ISO AUTO].
 24. [ Shooting] je nastavené na [On] alebo [Auto], a oblasť možnosti záznamu má veľkosť ekvivalentnú APS-C.

Počas snímania videozáznamov

Vyobrazenie obrazovky počas snímania videozáznamu

 1. Dostupný záznamový čas pre aktuálne zobrazený slot
 2. [File Format] je nastavené na [XAVC S HD].
 3. [Movie Settings] je nastavené na [60p 50M 4:2:0 8bit].
 4. [Wind Noise Reduct.] je nastavené na [Auto].
 5. Aktuálny záznamový čas videozáznamu
 6. Pohotovostný režim snímania
 7. [Audio Level Display] je nastavené na [On].
 8. [ISO] je nastavené na [ISO AUTO]. (Zobrazí sa hodnota citlivosti ISO automaticky nastavená fotoaparátom.)