Rozdiely medzi funkciami [Anti-flicker Shoot.] a [Var. Shutter]

Tento fotoaparát má dve rôzne funkcie na potlačenie dopadu blikania zo zdrojov umelého osvetlenia (ako je žiarivkové alebo LED osvetlenie).
Vlastnosti každej funkcie a zodpovedajúce podmienky snímania sú nasledovné.

Vlastnosti a podmienky snímania Anti-flicker Shoot. Var. Shutter
Vlastnosti Fotoaparát dokáže načasovať snímanie záberov na momenty, keď blikanie bude mať menší dopad, a to na základe automatickej detekcie frekvencie blikania. Môžete manuálne nastaviť rýchlosť uzávierky pri súčasnej kontrole dopadu blikania na monitor.
Statické zábery/videozáznamy Len statické zábery Statické zábery/videozáznamy
Typ uzávierky Len mechanická uzávierka Elektronická uzávierka/mechanická uzávierka*1
Expozičný režim P (Program Auto)/A (Aperture Priority)/S (Shutter Priority)/M (Manual Exposure) S (Shutter Priority)/M (Manual Exposure)/[Flexible Exp. Mode] s rýchlosťou uzávierky nastavenou manuálne
Typy blikania s možnosťou detekcie Len blikanie s frekvenciou 100 Hz alebo 120 Hz (ako je žiarivkové osvetlenie) *2 Blikanie s frekvenciou 100 Hz alebo 120 Hz (ako je žiarivkové osvetlenie) a blikanie s frekvenciou vyššou ako 100 Hz alebo 120 Hz (ako je LED osvetlenie)


*1Čím vyššiu rýchlosť uzávierky nastavíte, tým väčšia pravdepodobnosť bude, že sa vyskytne rozdiel medzi zobrazením monitora pred snímaním a zaznamenaným záberom. Uistite sa, že dopad blikania je na zaznamenanom zábere potlačený.

*2 Aj keď sa [Anti-flicker Shoot.] nastaví na [On], fotoaparát nedokáže rozpoznať iné frekvencie blikania ako 100 Hz alebo 120 Hz.

Rada

  • Dopad blikania je možné zamedziť pomocou [Anti-flicker Shoot.] a [Var. Shutter] spolu aj v prostredí snímania, v ktorom sa vyskytujú 100 Hz/120 Hz blikanie aj vysokofrekvenčné blikanie. V tomto prípade najprv pred snímaním záberov nastavte [Anti-flicker Shoot.] a [Var. Shutter] na [On] a potom nastavte rýchlosť uzávierky pomocou [Var. Shutter Set.].