Nabíjanie akumulátora pomocou dodaného AC adaptéra

 1. Vypnite fotoaparát.
 2. Pripojte fotoaparát s batériou vloženou do AC adaptéra (je súčasťou dodávky) pomocou USB kábla a potom pripojte AC adaptér k elektrickej zásuvke.

  Kontrolka nabíjania na fotoaparáte (oranžová)

  Svieti: Nabíjanie

  Nesvieti: Nabíjanie je dokončené

  Bliká: Vyskytla sa chyba nabíjania alebo sa nabíjanie dočasne prerušilo, pretože sa teplota fotoaparátu nenachádza v rámci správneho rozsahu

  • Doba nabíjania (úplne nabitie): Doba nabíjania je približne 255 min.
  • Vyššie uvedený nabíjací čas platí pri nabíjaní úplne vybitého akumulátora pri teplote 25°C. Nabíjanie môže trvať dlhšie, a to v závislosti od podmienok používania a okolností.
  • Kontrolka nabíjania zhasne, keď je nabíjanie dokončené.
  • Ak sa kontrolka nabíjania rozsvieti a potom ihneď zhasne, znamená to, že je akumulátor úplne nabitý.

Poznámka

 • Nabíjanie prostredníctvom USB nie je možné z Multi/Micro USB koncovky. Na nabíjanie akumulátora použite konektor USB Type-C.
 • Použite blízku elektrickú zásuvku, keď používate AC adaptér/nabíjačku batérií. Ak sa vyskytne akákoľvek porucha, ihneď odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky, aby sa odpojil zdroj napájania. Ak používate výrobok s kontrolkou nabíjania, vezmite do úvahy, že výrobok nie je odpojený od zdroja napájania, aj keď táto kontrolka nesvieti.
 • Ak zapnete fotoaparát, napájanie sa bude privádzať z elektrickej zásuvky a vy budete môcť ovládať fotoaparát. Akumulátor sa však nebude nabíjať.
 • Použite USB kábel (je súčasťou dodávky) alebo štandardný USB kábel.
 • Pred nabíjaním si nezabudnite prečítať aj časť „Poznámky týkajúce sa akumulátora a nabíjania akumulátora“.