Cnct. while Power OFF (smartfón)

Nastaví sa možnosť prijímania pripojení prostredníctvom Bluetooth zo smartfónu pokiaľ je fotoaparát vypnutý. Keď sa [Cnct. while Power OFF] nastaví na [On], budete si môcť prezerať zábery na pamäťovej karte fotoaparátu a prenášať zábery z fotoaparátu do smartfónu s použitím smartfónu.

 1. MENU (Network) → [Cnct./PC Remote][Cnct. while Power OFF] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On :
Prijímajú sa pripojenia prostredníctvom Bluetooth zo smartfónu, pokiaľ je fotoaparát vypnutý.
Počas vypnutia fotoaparátu sa batéria postupne vybije. Ak nechcete používať funkciu [Cnct. while Power OFF], vypnite ju.
Off :
Neprijímajú sa pripojenia prostredníctvom Bluetooth zo smartfónu, pokiaľ je fotoaparát vypnutý.


Spôsob prezerania/prenosu záberov v smartfóne

Ak chcete vopred spárovať fotoaparát a smartfón, pozrite si „Spárovanie fotoaparátu so smartfónom (Smartphone Connection) “.


 1. Nastavte [Cnct. while Power OFF] na [On].
 2. Vypnite fotoaparát.
 3. Spustite Creators’ App v smartfóne.
 4. Zvoľte [View and Import] v smartfóne.
  • Zábery uložené na pamäťovej karte fotoaparátu je možné zobraziť a sú pripravené na prenos.

Poznámka

 • Ak sa smartfón nebude istý čas používať, pripojenie prostredníctvom funkcie Bluetooth sa deaktivuje. Znova zvoľte [View and Import] v smartfóne.
 • Po zapnutí fotoaparátu sa fotoaparát prepne na obrazovku snímania a pripojenie so smartfónom sa ukončí.
 • [Cnct. while Power OFF] sa nastaví na [Off], ak zrušíte spárovanie medzi fotoaparátom a smartfónom, alebo párovanie zlyhá.
 • Ak funkcia nefunguje správne, pozrite si nasledujúce poznámky a potom skúste párovanie znova.
  • Uistite sa, že fotoaparát nie je pripojený k žiadnemu inému zariadeniu, alebo že je pripojený len k jednému zariadeniu pomocou komunikácie prostredníctvom funkcie Bluetooth. (K fotoaparátu je možné súčasne pripojiť maximálne 2 zariadenia.)
  • Overte, či je položka [Airplane Mode] fotoaparátu nastavená na [Off].
  • Ak funkcia nefunguje správne ani po vykonaní vyššie uvedených úkonov, odstráňte informácie o spárovaní zariadenia, ktoré chcete pripojiť pomocou [Manage Paired Device] vo fotoaparáte.